поиск

Отмена обязательной сертификации услуг проживания в Украине

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2012 р. №

Київ

Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 р. № 297 і від 29 липня 2009 р. № 803


Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Порядку надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 р. № 297 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 11, ст. 731), і Порядку встановлення категорій готелям та іншим об'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 803 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 58, ст. 2041; 2011 р., № 80, ст. 2943), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Прем’єр-міністр України                                        М. АЗАРОВ
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету  Міністрів України

від   2012 р. №
 

ЗМІНИ,
що вносяться до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 р. № 297
і від 29 липня 2009 р. № 803

1. Пункт 8 Порядку надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 р. № 297, виключити.

2. У Порядку встановлення категорій готелям та іншим об'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 803:

1) пункт 3 Порядку викласти у такій редакції:

“3. Категорії готелям та іншим об'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), встановлюються за результатами добровільної сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання) стосовно безпеки для життя та здоров'я людей, захисту їх майна та охорони довкілля в порядку, встановленому між власником або уповноваженою ним особою (далі – заявник) і органом з сертифікації, та оцінювання відповідності готелів вимогам певної категорії (далі – оцінювання готелю). ”

2) у пункті 7 Порядку слова “Власник  або  уповноважена  ним  особа  (далі – заявник)” замінити словом “Заявник”.

3) у тексті Порядку слова “обов’язкова сертифікація” у всіх відмінках замінити словами “добровільна сертифікація”.

________________________________
Источник: http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=182390&cat_id=32862
   
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ у разі прийняття постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо обов'язкової сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання)"     версія для друку RSS facebook
16.05.2012 | 11:38 | Департамент технічного регулювання    


1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо обов’язкової сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання)» (далі – проект постанови) підготовлений Мінекономрозвитку на виконання підпункту 99.3 пункту 99 Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 12.03.2012 № 187/2012.

Питання сертифікації продукції регулюються нормами Декрету Кабінету Міністрів України від 10.05.1993 № 46-93 „Про стандартизацію і сертифікацію”.

Відповідно до статті 18 Закону України „Про туризм” сертифікація товарів,   робіт,  послуг  у  сфері  туристичної діяльності здійснюється, зокрема, з метою запобігання реалізації товарів,  робіт,  послуг,  небезпечних для життя, здоров'я людей, майна і довкілля. Таким чином вітчизняні засоби розміщення здатні забезпечити споживачів у свідомому виборі послуг з тимчасового розміщення (проживання).

Разом з тим Польща, Литва, Латвія та інші країні перед вступом до ЄС призвели свої нормативні документи у галузі готельного господарства до єдиних європейських стандартів. А згодом, наприкінці 2009 року, Європейська готельно-ресторанна конфедерація затвердила єдині стандарти класифікації готелів HOTREC.

Також Російська Федерація ще у 2003 році відмовилась від обов’язкової сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання), а у 2010 році ввела новий Порядок класифікації об’єктів туристичної індустрії, включаючи готелі та інші засоби розміщення, гірськолижні траси, пляжі. Великобританія, яка мала декілька видів класифікації готелів, запровадила Національний стандарт якості і у обов’язковому порядку всі до єдиного засобу розміщення повинні підтвердити отриману раніше відповідну категорію.

2. Цілі державного регулювання

Концептуальною метою, покладеною в основу проекту регуляторного акта, є необхідність скасування обов’язкової сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання).

Після набрання чинності проекту постанови сертифікація послуг з тимчасового розміщення (проживання) проводитиметься на добровільних засадах.

3. Оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Під час розроблення проекту цього регуляторного акта було розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:

Перший альтернативний спосіб

Не скасування обов’язкової сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання). Такий підхід призведе до не виконання підпункту 99.3 пункту 99 Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 12.03.2012  № 187/2012.

Другий альтернативний спосіб

Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 № 297 «Про затвердження Порядку надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)» (зі змінами) та постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2009  № 803 «Про затвердження Порядку встановлення категорій готелям та іншим об'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)» (зі змінами) в частині скасування обов’язкової сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання). Реалізація положень проекту постанови дасть можливість заощадити суб’єктам господарювання кошти у зв’язку з відміною обов’язкової сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання).

4. Механізм, який пропонується застосовувати для розв'язання проблеми

Підготовлений проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо обов’язкової сертифікації послуг з тимчасового розміщення», забезпечить приведення власних нормативно-правових актів у відповідність з принципами державної регуляторної політики та додержання порядку його державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей

Оцінка зовнішніх факторів не передбачає негативного впливу на виконання акта.

Впровадження вимог такого регуляторного акта державними органами не потребує додаткових витрат з бюджету, оскільки здійснюватиметься в межах повноважень відповідних органів.

6. Очікувані результати прийняття акта

Аналіз вигод і витрат у «простій формі» (перелік очікуваних позитивних та негативних факторів), які виникають у різних груп суб’єктів, на які поширюватиметься дія цього регуляторного акта, наведено у таблиці.
Таблиця
 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Наближення до законодавства ЄС

Відсутні

Суб’єкти господарювання

Заощадження коштів та часу для здійснення діяльності

Відсутні

Населення

Зменшення вартості послуг з тимчасового розміщення (проживання)

ВідсутніЗ набранням чинності проекту постанови розроблення інших нормативно-правових актів не потрібно.

7. Строк дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта не обмежений в часі і залежатиме від змін законодавства з питань сертифікації певних видів продукції.

8. Визначення показників результативності акта

Реалізація регуляторного акта матиме суттєвий позитивний вплив на розвиток вітчизняного туристичного бізнесу, за рахунок заощадження суб’єктами господарювання коштів у зв’язку з відміною обов’язкової сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання).

Електронну версію проекту наказу розміщено на сайті Мінекономрозвитку у розділі “Обговорення проектів документів” для громадського обговорення, а після прийняття буде оприлюднено у ЗМІ, на сайті Верховної Ради України, у нормативно-правовій системі “Ліга”.

Негативних наслідків впливу на туристичну сферу не очікується.

9. Заходи, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності акта

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюється шляхом обробки показників результативності.

Базове відстеження здійснюється до дня набрання чинності цим регуляторним актом шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження здійснюватиметься не пізніше двох років після набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись один раз на три роки після відстеження регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Аналіз регуляторного впливу підготовлений Департаментом технічного регулювання Мінекономрозвитку.
 

Заступник Міністра економічного розвитку
і торгівлі України – керівник апарату                                    В. П. Павленко

 
"____”_________2012 р.
Источник:  http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=182394&cat_id=32862

Благодарим общественные организации, правительство Крыма, особенно Валентину Сергеевну Марнопольскую, Рустама Ильмировича Темиргалиева.